Rokovi za podnošenja zahteva za

Povrat Inostranog PDV-a

Zahtevi za povrat inostranog PDV-a u većini država EU i Regiona EX YU se podnose najkasnije po isteku 6 meseci od prethodne godine. Dakle, krajnji rok za podnošenje zahteva po svim fakturama iz prethodne godine u većini država je, 30 juni tekuće godine. Izuzetak je Velika Britanija kod koje se fiskalna PDV godina za klijente van EU računa od 01. 07. tekuće do 30. 06. tekuće godine, a to znači da je za podnošenje zahteva za fakture izdate u periodu od 01. 07. prethodne godine zaključno da 30. 06. tekuće godine – krajnji rok 31. 12. tekuće godine.

Izuzetak je i Holandija kod koje je zahteve za povrat moguće podneti unazad (retroaktivno) za 5 proteklih godina.

Pojedine države omogućavaju sukcesivno podnošenje zahteva u toku kalendarske godine (kvartalni ili polugodišnje), a jedan manji broj država propisuje podnošenje zahteva isključivo po isteku kalendarske godine.