Proces povrata

Inostranog PDV-a

Prvi korak u refundaciji PDV je analiza mogućnosti povraćaja PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refakcije PDV (povrat PDV-a) podrazumeva više različitih procedura koje podrazumevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije sa klijentom, kreiranje i podnošenje zahteva i dr. Klijenti nemaju nikakve finansijske niti druge troškove prema nama sve dok ne dobiju odobrenja o pozitivno rešenim zahtevima refundacije. Da bi se izvršio povraćaj PDV-a neophodne su: orginalne fakture (poželjno je da glasi na ime firme), potvrda lokalne poreske uprave da je firma u sistemu PDV-a, kao i druga neophodna dokumenta koje propisuju poreske uprave država iz kojih tražimo povrat PDV-a.

Srpske firme mogu izvršiti refundaciju iz Austrije, Belgije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Južna Koreja, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Nemačke, Holandije, Norveške, Slovenije, Švedske, Švajcarske, V. Britanije, Rumunije, Mađarske i Turske.

Pravo na povrat srpskog PDV-a imaju strana pravna lica koja koja su registrovana u sledećim državama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Belgija, Crna Gora, Danska, Holandija, Hrvatska, Nemačka, Norveška, Mađarska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Švajcarska, Velika Britanija, Turska.